Webbplatsens tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för Nyköpings Stadsbiblioteks webbplats.

Nyköpings Stadsbibliotek (Nyköpings kommun) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.
 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.nykoping.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kontakta oss på: 

E-post: info.biblioteket@nykoping.se

Telefon: 0155-24 86 86
 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du meddelar oss så att vi får veta att problemet finns.
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (w3.org).
Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Gäller Arena Nova:

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)

 • Det förekommer formulär som saknar fieldset och legend. (WCAG AA 1.3.5, R53)

 • Det förekommer att tabeller används för styling. (R83)

 • Det förekommer att länkar används istället för checkbox. (WCAG AA 3.2.3)

 • Det förekommer att länkar används istället för knappar och är stylade som en knapp. (WCAG AA 3.2.3)

 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)

 • Sökfält och inloggningsfält får inte fokus vid aktivering. (WCAG AA 2.4.7)

 • Det förekommer att tabordningen är felaktig. (WCAG A 2.4.3)

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)

 • Det förekommer att formulärval inte beskriver vad som väljs. (WCAG A 2.5.3)

 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)

 • Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker. (WCAG A 1.3.2, AA 3.2.4)

 • Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar. (WCAG A 2.4.1)

 • Sorteringsval i sökresultatet saknar beskrivning av sorteringsordning. (WCAG A 2.5.3)

 • ”Visa fler”-länk i facetter saknar information om vad som ska visas. (WCAG A 1.3.2)

 • Det förekommer att texter inte läses upp av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)

 • Det förekommer att WAI-ARIA saknas.

 • Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas. (WCAG AA 4.1.3, A 3.3.1)

 • Det går inte att navigera i menyn för ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)

 • Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

 • Det förekommer att formulärfält inte är uppmärkt i koden (WCAG AA 1.3.5)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 23 september 2020.
 

Oskäligt betungande anpassning

Nyköpings Stadsbibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att hinna göra detta innan den 23 september 2020.
 

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har också testat webbplatsen med följande digitala verktyg:

 


Webbplatsen publicerades 16 september 2020.

Senaste testningen gjordes 1 februari 2023.

Redogörelsen uppdaterades 1 februari 2023.

Sök

Språk