Sök

Bild på äldre kvinna som lyssnar på en bok.

Talböcker

En talbok är en inläst version av en utgiven bok. Den är till för dig med en läsnedsättning. Det finns talböcker för både barn och vuxna. Kontakta oss om du vill bli talbokslåntagare. Du behöver inte något intyg.

Vad är en talbok?

En talbok, så kallad DAISY (Digitalt Anpassat InformationsSYstem), är en bok som är inläst på en CD i MP3-format. Hela boken ryms oftast på en enda skiva. Du kan till exempel välja läshastighet, förflytta dig mellan olika kapitel i boken och lägga in bokmärken. Se fler instruktionsfilmer om talböcker på andra språk.

Vem får låna talböcker?

Talböcker är framställda enligt § 17 i Upphovsrättslagen för personer med något slags funktionshinder. Rätt att låna talböcker har personer med till exempel: synskada, rörelsehinder, dyslexi, utvecklingsstörning, tillfälligt läshandikapp, konvalescenter. OBS! Du behöver inte visa något intyg för att få låna talböcker.

Att låna talböcker

Hemleverans

Tjänsten är till för dig som på grund av till exempel hög ålder, funktionshinder, långvarig sjukdom eller synskada inte själv kan komma till biblioteket. Denna service är gratis och talböckerna skickas portofritt med posten. Läs mer om hemleverans här.

Låna på biblioteket

Vi har ett stort antal talböcker på biblioteket. De böcker vi inte har i sortimentet tar vi hem från Legimus - Myndigheten för tillgängliga medier.

Ladda ner direkt

Det här behöver du göra:

Skaffa en egen e-postadress. Boka en tid på biblioteket för registrering. Vi behöver ha din bokning minst två arbetsdagar i förväg. Vid registreringen går vi bland annat igenom upphovsrättsliga regler vilket tar ca 30 minuter. Dina inloggningsuppgifter skickas till din e-postadress.

Är du under 18 år krävs det att målsman följer med. Om målsman inte har möjlighet att närvara ska du ta med en ifylld blankett med påskrift av målsman.

Ladda ner blanketten för minderåriga här.

Läs mer om talboksnedladdning här.

Börja ladda ner:

Sök upp vilken bok du vill ladda ner i Legimus och logga in. Talboken laddas ner som en MP3-fil. Filen är skyddad genom digital vattenmärkning och ska raderas efter 6 månader.

Manual för egen nedladdning.

Appen Legimus.

Behöver du hjälp? Kontakta oss på biblioteket.

Att lyssna på talböcker

Läs om olika sätt att lyssna på talböcker här.


 

 
info.biblioteket@nykoping.se | Telefon 0155 - 24 86 86 | Fax 0155 - 26 78 24 | Växel 0155 - 24 80 00
Postadress Nyköpings stadsbibliotek, 611 83 Nyköping | Besöksadress Hospitalsgatan 4, 611 32 Nyköping
Nyköpings kommun