Här-är-du

Sök

Hylla med böcker.

Skaffa lånekort

Alla som vill kan få ett kostnadsfritt lånekort på Nyköpings stadsbibliotek. Om du är under 18 år krävs underskrift från målsman på en särskild blankett.

Hur får jag ett lånekort?

Besök biblioteket och visa upp en giltig legitimation. Första lånekortet är kostnadsfritt. Förlorat lånekort ersätts med nytt mot en avgift. Läs igenom våra låneregler.

Barn mellan 6 och 18 år som saknar legitimation måste ha målsmans underskrift på en särskild blankett. 

PDF-ikon. Blankett lånekort för barn

PDF-ikon. Blankett lånekort för barn på engelska - library card application for children

PDF-ikon. Blankett lånekort för barn på somaliska - Xeerarka amaahashada

PDF-ikon. Blankett lånekort för barn på arabiska - قواعد الاستعارة

Att låna

Du kan låna med ditt lånekort eller ditt personnummer samt din personliga PIN-kod. Du själv är ansvarig för att allt som lånas på kortet återlämnas i tid och i oskadat skick till biblioteket. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

PIN-kod

För att kunna låna i självbetjäningsautomaterna och använda våra e-tjänster väljer du också en fyrsiffrig PIN-kod. Koden är personlig.

Har du glömt din PIN-kod?

Besök ditt bibliotek och visa upp en giltig legitimation så får du en ny PIN-kod.


 

 
info.biblioteket@nykoping.se | Telefon 0155 - 24 86 86 | Fax 0155 - 26 78 24 | Växel 0155 - 24 80 00
Postadress Nyköpings stadsbibliotek, 611 83 Nyköping | Besöksadress Hospitalsgatan 4, 611 32 Nyköping
Nyköpings kommun