Här-är-du

Sök

Personuppgiftslagen (PuL)

Här hittar du information om hur Nyköpings kommun hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter lagras. Under 'mer info' hittar du en länk till den fullständiga lagtexten.

Läs om hur Nyköpings kommun hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) här.


 

 
info.biblioteket@nykoping.se | Telefon 0155 - 24 86 86 | Fax 0155 - 26 78 24 | Växel 0155 - 24 80 00
Postadress Nyköpings stadsbibliotek, 611 83 Nyköping | Besöksadress Hospitalsgatan 4, 611 32 Nyköping
Nyköpings kommun