Här-är-du

Sök

Låneregler för lärarkort

Här kan du se vilka låneregler som gäller när du som pedagog lånar till din klass på ditt lärarkort.

Lärarkortet är personligt och ska inte användas av någon annan än den som registrerat det. Vikarier får egna lärarkort. Vid byte av skola är det viktigt att biblioteket får information om aktuell arbetsplats.

Lärarkortet används för medielån till skolans verksamhet. Det är endast medier för barn och unga som kan lånas, inte medier för vuxna. Lånetiden är utökad till åtta veckor.

Privata lån och medier för vuxna till skolans verksamhet görs på privat lånekort eller via det egna skolbiblioteket. Ordinarie lånetid gäller.

Vid klassbesök, på biblioteket eller bokbussen, kan barnen gärna låna böcker hem till sig med sitt eget lånekort, även under skolloven. Allt som ska användas i skolan ska dock lånas på lärarkortet.

Media som inte återlämnas kan Stadsbiblioteket komma att begära ersättning för.


 

 
info.biblioteket@nykoping.se | Telefon 0155 - 24 86 86 | Fax 0155 - 24 86 78 | Växel 0155 - 24 80 00
Postadress Nyköpings stadsbibliotek, 611 83 Nyköping | Besöksadress Hospitalsgatan 4, 611 32 Nyköping
Nyköpings kommun