Här-är-du

Sök

Låna från andra bibliotek

Om boken eller artikeln du söker inte ingår i bibliotekets sortiment kan vi pröva att låna den från ett annat bibliotek, så kallat fjärrlån.

Leveranstiden är minst en vecka. Vi lånar i regel in enbart facklitteratur med undantag för böcker på andra språk. Artiklar ur tidningar, tidskrifter och årsböcker kan beställas som kopior.

Tänk på att lånetiden startar från det att boken inkommit till Nyköpings stadsbibliotek. Lånetiden varierar. Kurslitteratur och eftertraktade böcker är det kortare lånetid på. Biblioteket tar inte någon avgift för fjärrlån, biblioteket betalar fraktkostnaden.

Du kan inte beställa in fjärrlån på

Titlar vi själva äger.

CD-böcker, video/DVD och annan multimedia.

E-böcker som inte ingår i vårt bestånd.

Tidningar/tidskrifter (enstaka artiklar går bra).

Böcker som står som referensexemplar, ej utlån.

Hur lånar jag om fjärrlånade böcker?

Du kan inte göra omlån på webben som du gör med böcker du lånat här. Kontakta oss med uppgift om vilken bok det gäller. Du får meddelande om omlån är möjligt och eventuellt nytt förfallodatum.

Fjärrlånebeställning


 

 
info.biblioteket@nykoping.se | Telefon 0155 - 24 86 86 | Fax 0155 - 26 78 24 | Växel 0155 - 24 80 00
Postadress Nyköpings stadsbibliotek, 611 83 Nyköping | Besöksadress Hospitalsgatan 4, 611 32 Nyköping
Nyköpings kommun