Tillgänglighet på biblioteken

Här hittar du information om anpassningar på biblioteken för dig med funktionsnedsättning. Om du har synpunkter eller förslag på hur tillgängligheten kan förbättras, meddela oss gärna.
 

På Huvudbiblioteket

Bokinkast: Vid stora entrén, på vänster sida, finns bibliotekets bokinkast där det är möjligt att återlämna lånade böcker. Bokinkastet är öppet när biblioteket är stängt.

Entrén: Bibliotekets entré har automatiska dörröppnare med armbågskontakter.

Hiss: I foajén innanför stora entrén finns en hiss som går upp till konsertsalen och ner till Olrogsalen. Konsumentvägledningen och studierummen nås via hissen i biblioteket.

Hörslinga: Konsertsalen och Olrogsalen är utrustade med hörslingor.

Informationsdisken: Informationsdisken är placerad några meter innanför ingången till biblioteket. 

Läshjälpmedel: förstoringsglas och läsglasögon.

Parkering: På Hospitalgatan finns parkering för bilar. Parkering för cyklar finns bredvid den stora entrén.

Servicediskar: Bibliotekets servicediskar har höj- och sänkbara bord. Utlåning och omlån kan göras vid dessa.

Talboksavdelningen: Talboksavdelningen ligger en bit in i biblioteket bredvid ljudböckerna.

Toalett: I foajén innanför stora entrén är toaletterna lokaliserade. En handikappanpassad toalett finns. En toalett för barn finns i anslutning till bibliotekets barnavdelning och Sagogrottan.

Återlämning av böcker och filmer: Återlämning av media kan göras i bibliotekets återlämningsmaskin som är placerad till vänster bakom informationsdisken.
 

På Stigtomta bibliotek

Entrén: Bibliotekets entré har automatiska dörröppnare med armbågskontakter.

Parkering: Parkeringen för bilar finns utanför bibliotekets entré.

Servicedisk: Bibliotekets servicedisk har höj- och sänkbart bord. Utlåning, återlämning och omlån kan göras här.

Toalett: I foajén, till vänster innanför entrén finns toaletten.
 

På Bokbussen

Entrédörr: Bokbussen har automatisk dörröppnare.

Hjälpmedel: Bokbussen är utrustad med handikapplift.

Läshjälp: Läsglasögon och förstoringsglas finns att låna.

Sök

Språk