Terms and conditions

Villkor för lånetid, förseningsavgift och ersättning för förkommen media.

Lånetiden

Normal lånetid är 4 veckor. Kortare lånetid kan tillämpas på vissa medier. Under sommaren är lånetiden längre.

Var vänlig respektera lånetiden.
 

Förseningsavgift

  • Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid betalar du en förseningsavgift. Avgiften är 4 kr per dag och media. Du får en påminnelse 14 dagar efter förfallodatum.

  • Reserverade böcker krävs in dagen efter förfallodatum.

  • Om du trots det inte lämnar tillbaka dina lån får du en räkning 28 dagar efter förfallodatum. Fakturaavgift på 50 kr tillkommer.

  • Om du varken återlämnar eller betalar räkningen går ärendet vidare till inkasso.

  • Skuld som du inte betalar vid återlämningstillfället står kvar.

  • Barn under 18 år får ingen förseningsavgift. Medier för barn, undantaget film, genererar inga förseningsavgifter.

  • Maximal förseningsavgift per utlåningstillfälle är 200 kr. Maximal förseningsavgift per media är 100 kr.
     

Om den samlade skulden uppgår till 50 kr eller mer avstängs du från bibliotekets tjänster tills skulden är betald.
 

Schablonavgifter för skadat eller förkommet media

Ersättning av förkomna eller skadade medier sker till återanskaffningspris, dock lägst det schablonbelopp som fastslagits för mediet. Media anses som förkommen 28 dagar efter utgången av lånetiden. Stadsbiblioteket förbehåller sig rätten att göra en särskild värdering när så anses lämpligt.
 

Exempel på schablonavgifter:

Typ av media

Avgift

Vuxenmedia 250 kr
Barnmedia 150 kr
Språkkurs 500 kr
DVD * 600 kr
CD-ROM 350 kr
Tidskrift 50 kr
Pocket 50 kr

 

* Värdet på DVD innefattar bibliotekets kostnad för utlåningsrättighet
 

Låneregler och avgiftsnivåer kan ändras, därför är det viktigt att du som låntagare håller dig uppdaterad om bibliotekets låneregler.
 

 


Senast uppdaterad 24 augusti 2022.

Sök

Språk