Hoppa till innehåll
NAVIGERA NAVIGERA

Utställningar på Culturum

Utställningar på Stadsbiblioteket i Culturum. Se alla utställningar i Nyköpingsguiden.

Utställning Fake news

12/11-3/12 Fake news - en utställning om fakta och misstro

Utställningen kommer från Stockholm Länsmuseum.

Arr: Nyköpings stadsbibliotek, Sörmlands Länsbibliotek.

Fake news?

Vad vet du om fake news? Testa dina kunskaper i Fake news-quizet.

Sant eller falskt? Troligt eller orimligt? Det här är frågor som mänskligheten ställt sig genom historien. Och besvarat. På olika sätt. Aktuella begrepp från samtiden som faktoid, filterbubblor, sökalgoritmer, faktaresistens och ekokammare beskriver inga nya fenomen men däremot en mycket speciell tid.

Internet, sociala medier och digital teknologi har i grunden förändrat vårt förhållande till kunskap, kommunikation och fakta. En förändring som fört med sig att de bubblor av mer eller mindre faktisk kunskap som vi genom historien levt i, har ändrat karaktär.

Om utställningen

FAKE NEWS är en utställning som greppar om ett omfattande ämne. Den sträcker sig från våra nya digitala vardagsrum, över till skolbänken och stereotypa bilder av historia, kultur, ras, via samhällsplanering och klimatförändringar, till den snedvridna bild av miljonprogrammet som sprids i media och fiktion.

Om något är det en utställning som vill utmana dig som besöker den. Att själv reflektera över och granska vilka bubblor du skapar runt dig och vilken kunskap du väljer att ta till dig. Inte för att du ska tvivla på allt som alla påstår. Utan för att vi med källkritik och varandra som vapen ska kunna rusta oss så att vi kan ta ansvar för vem och vad vi väljer att lita på. 

Välkommen!

 


Utställning Gunnar Carl Nilsson, skulptur.

12/11-2/12 Gunnar Carl Nilsson

Skulptur.

Välkommen!


Utställning Likt Unikt

12/11-2/12 Likt och unikt.

Elever och personal på Herrhagsskolan och Sjösa skola visar dalahästar.

Välkommen!

 

 


 

 
info.biblioteket@nykoping.se | Telefon 0155 - 24 86 86 | Fax 0155 - 26 78 24 | Växel 0155 - 24 80 00
Postadress Nyköpings stadsbibliotek, 611 83 Nyköping | Besöksadress Hospitalsgatan 4, 611 32 Nyköping
Nyköpings kommun