Här-är-du

Sök

Bild på Culturum.

Tillgänglighet i Culturum

Information om anpassningar i Culturum för dig med funktionshinder eller funktionsnedsättning.

Har du förslag på hur vi ska förbättra tillgängligheten på Nyköpings stadsbibliotek? Vi tar gärna emot synpunkter och förslag till förbättringar.

Bokinkast. Till vänster om stora entrén. Inkastet är öppet de tider då biblioteket är stängt.

Datoranpassning. Vår bokningsbara dator nummer 8 har ett höj- och sänkbart bord.

Entrén. Automatisk öppnings- och stängningsknapp finns.

Hiss. Hiss upp till konsertsalen och ner till Olrogsalen finns i foajén. Inne i biblioteket finns en hiss som leder upp till Konsumentvägledningen och släktforskarrummet. Hissen går även ner till möteslokalen Ellipsen.

Hörslinga. Finns i Konsertsalen och i Olrogsalen.

Informationen. Ligger till höger, efter Receptionen, inne i biblioteket.

Parkering. Finns utanför Stadsbiblioteket på Hospitalsgatan. Ingång till biblioteket finns från samma gata.

Receptionen. Ligger rakt fram efter ingången till biblioteket.

Talboksavdelningen. Finns till höger bredvid informationsdisken.

Toalett. Finns till vänster, efter stora entrén.

Återlämning av böcker. Till vänster om entrén till biblioteket finns en återlämningsmaskin.


 

 
info.biblioteket@nykoping.se | Telefon 0155 - 24 86 86 | Fax 0155 - 26 78 24 | Växel 0155 - 24 80 00
Postadress Nyköpings stadsbibliotek, 611 83 Nyköping | Besöksadress Hospitalsgatan 4, 611 32 Nyköping
Nyköpings kommun