Här-är-du

Sök

Hylla med böcker.

Lånekort och låneregler

Som låntagare är du skyldig att informera dig om bibliotekets låneregler och följa dessa. Låneregler och avgiftsnivåer kan ändras.

 

Information om behandling av personuppgifter på Nyköpings stadsbibliotek.

 

Lånekortet

Lånekortet är en värdehandling. Förlust av lånekort skall omgående anmälas till biblioteket liksom namn- och adressändring. Spärra ditt lånekort

Första lånekortet är kostnadsfritt och skrivs ut mot uppvisande av giltig legitimation. Barn under 18 år som saknar legitimation måste ha vårdnadshavares underskrift på en särskild blankett. Förlorat lånekort ersätts med nytt mot en avgift.

Du bör veta att dina personuppgifter registreras och vid behov kan användas för fakturering och adressökning.

Du lånar med ditt lånekort eller ditt personnummer och din PIN-kod. Du ansvarar för att allt som lånas på ditt kort återlämnas i tid och i oskadat skick till biblioteket. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Borttappat lånekort

Om du tappar bort ditt lånekort är det viktigt att du spärrar det omgående. Du är ansvarig för de lån som görs på kortet fram tills dess att det är spärrat. Du kan lätt spärra ditt lånekort med hjälp av ditt lånekortsnummer och din PIN-kod under Mina sidor eller kontakta biblioteket.

Ansvar

Du är själv ansvarig för att allt som lånas på kortet återlämnas i tid och i oskadat skick till biblioteket. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Lånetid

Normal lånetid är fyra veckor. Kortare lånetid kan tillämpas, liksom längre under sommaren. Var vänlig respektera lånetiden eftersom många vill låna.

Omlån

Du kan låna om upp till fem gånger, förutsatt att ingen står på kö. Omlån kan göras på biblioteket, per telefon eller via hemsidan under Mina sidor med ditt lånekortnummer/personnummer och din PIN-kod.

Påminnelse

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid, får du en påminnelse 14 dagar efter förfallodatum. Reserverade böcker krävs in dagen efter förfallodatum.

Om du trots det inte lämnat tillbaka dina lån, får du en räkning 28 dagar efter förfallodatum. Fakturaavgift på 50 kronor tillkommer.

Om du varken återlämnar eller betalar räkningen går ärendet vidare till inkasso. Reserverade böcker krävs in dagen efter förfallodatum.

Övertidsvarning via e-post eller SMS

Skaffa övertidsvarning via e-post eller SMS så får du ett meddelande fyra dagar innan det är dags att lämna tillbaka det du lånat. Du är dock själv ansvarig att dina lån återlämnas i tid, även om du av någon anledning inte får någon övertidsvarning och dina lån blir försenade. Kontakta personalen för att registrera och aktivera din e-postadress eller ditt mobilnummer, eller registrera dina kontaktuppgifter direkt på webben under Mina sidor.

Övertidsavgifter

Du får en övertidsavgift första dagen efter sista lånedatum. Skuld som du ej betalar vid återlämningstillfället står kvar. Barn under 18 år får ingen övertidsavgift. Medier för barn, utom hyrfilm, genererar inga övertidsavgifter.

Maximal övertidsavgiften per utlåningstillfälle är 200kr. Maximal övertidsavgift per media är 100 kr.

Vid skuld på 50 kr eller mer spärras du från att använda stadsbibliotekets tjänster fram till dess att skulden är betald.

Läs mer om hur du kan betala dina avgifter.

Reservationer

Du får meddelande när det du reserverat har inkommit. Avhämtas senast angivet datum.

Reservationsmeddelanden via e-post eller SMS

Under Mina uppgifter kan du registrera och aktivera din e-postadress eller ditt mobilnummer. Då får du dina reservationsmeddelanden från biblioteket via e-post eller SMS. 


 

 
info.biblioteket@nykoping.se | Telefon 0155 - 24 86 86 | Fax 0155 - 26 78 24 | Växel 0155 - 24 80 00
Postadress Nyköpings stadsbibliotek, 611 83 Nyköping | Besöksadress Hospitalsgatan 4, 611 32 Nyköping
Nyköpings kommun