Sök

Hylla med böcker.

Avgifter

Att låna på biblioteket är gratis. Att inte lämna tillbaka det du lånat i tid kostar pengar. Dessa avgifter gäller på Nyköpings stadsbibliotek, Stigtomta bibliotek och bokbussen.

Avgifter som gäller från och med år 2015

Denna taxa gäller för lån av media vid Nyköpings Stadsbibliotek. Stadsbiblioteket består av huvudbiblioteket på Culturum, bokbussen och filialen i Stigtomta (integrerat med skolans bibliotek). Reglerna gäller på alla enheter.

Låntagare under 18 år får inga övertidsavgifter. Barnböcker omfattas inte heller av övertidsavgiften.

Vid skuld på 50 kr eller mer spärras du från att använda stadsbibliotekets tjänster fram till dess att skulden är betald.

Läs mer om hur du kan betala dina avgifter.

 

Övertidsavgifter

Medier (böcker, tidskrifter, CD med mera) för barn, utom hyrfilm, genererar inga övertidssavgifter

 • Medier (böcker, tidskrifter, CD med mera) för vuxna 4 kr/dag
 • Hyrfilm, för både vuxna och barn 4 kr/dag
 • Maximal övertidsavgift per lånetillfälle 200 kr
 • Maximal övertidsavgift per media 100 kr

Schablonavgifter för skadat eller förkommet media

Ersättning av förkomna eller skadade medier sker till återanskaffningspris, dock lägst det schablonbelopp som fastslagits för mediet. Media anses som förekommen 28 dagar efter utgången av lånetiden. Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att göra en särskild värdering när så anses lämpligt.

Exempel på schablonavgifter:

 • Vuxenmedia 250 kr
 • Barnmedia 150 kr
 • Språkkurs 500 kr
 • Hyrfilm, TV-spel 600 kr
 • CD-ROM 350 kr
 • Tidskrift 50 kr
 • Pocket 50 kr

Övriga avgifter

 • Fakturaavgift (skickas efter 28 dagars försening) 50 kr
 • Nytt lånekort (första kortet gratis) 20 kr
 • Kopior/utskrift A4 svart/vitt 2 kr/st
 • Kopior/utskrift A4 färg 5 kr/st
 • Kopior/utskrift A3 svart/vitt 4 kr/st
 • Kopior/utskrift A3 färg 10 kr/st
 • Fax, inrikes 5 kr/sida
 • Fax, utrikes: första sidan 20/kr, följande sidor 5kr/st
 • Skanning 5 kr/sidaOH-film 5 kr/st.


 

 
info.biblioteket@nykoping.se | Telefon 0155 - 24 86 86 | Fax 0155 - 26 78 24 | Växel 0155 - 24 80 00
Postadress Nyköpings stadsbibliotek, 611 83 Nyköping | Besöksadress Hospitalsgatan 4, 611 32 Nyköping
Nyköpings kommun