Ändrad öppettid lördag 6 mars
På lördag 6 mars har huvudbiblioteket öppet kl 12-15. Ett nätverksavbrott är planerat kl 10-12. Det medför att våra datorer och utlåningsenheter inte kan användas den tiden.

Golvbyte i magasin
Från och med lördag 6 mars kan du inte låna eller reservera media som står i magasin. Detta beror på ett golvbyte. Vi vet inte hur lång tid golvbytet tar, men räknar med minst fem veckor. Så fort vi vet när det blir klart informerar vi om det. Media som står i nedre magasin kan fortfarande lånas och reserveras.

Facebook

Språk

Logga in