Projekt DigidelCenter

På DigidelCenter kan du få stöd och vägledning till ett enkelt, roligt och praktiskt digitalt liv.

Med anledning av covid-19 har vi anpassat lokalerna och verksamheten. Samtliga studierum är därför stängda tillsvidare. Mer information om våra anpassningar.

 

Välkommen till bibliotekets nya DigidelCenter/Tysta studierum. Här kan du sitta och arbeta vid din dator, studera eller läsa. Rummet kommer även att användas för aktiviteter och arrangemang i vårt DigidelCenter. Vid dessa tillfällen kommer rummet att vara bokat.

På DigidelCenter kan du få stöd och vägledning till ett enkelt, roligt och praktiskt digitalt liv. Här kan du till exempel:

  • få enklare digital handledning

  • få tips och inspiration

  • prova på ny teknik

  • ta del av föreläsningar och arrangemang

DigidelCenter – Nyköpings kommuns satsning på digital delaktighet

Projektet ska öka den digitala delaktigheten och kompetensen hos kommunens invånare. DigidelCenter är placerat på Nyköpings Stadsbibliotek men kan även ha platsobunden verksamhet och vara uppsökande. Samarbeten ska skapas mellan biblioteket och andra kommunala verksamheter samt externa aktörer som studieförbund, föreningar och näringsliv för att dra nytta av resurser och kompetens. Verksamheten ska rikta sig till alla åldrar och verka för jämställdhet, tillgänglighet och integration och erbjuda aktiviteter som är anpassade efter besökarnas behov och förutsättningar. 

Digitala hjälpen

Biblioteket erbjuder enklare handledning i frågor som rör digitala tjänster. Det kan vara allt från hur man lyssnar på ljudböcker i telefonen, till hur man gör inlägg på sociala medier.

Läs mer om Digitala hjälpen

Sök

Språk