Nyköping Bokstartar!

Nyköpings Stadsbibliotek har tillsammans med Öppna förskolan, familjecentralerna och logopeder i Nyköping beviljats stöd av Statens Kulturråd för att driva ett Bokstartsprojekt med start januari 2022.

Tillsammans undersöker vi och prövar löpande olika tillvägagångssätt för att uppmuntra till språkutveckling och läsglädje!
 

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.
 

Målet är att

  • Stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll

  • Utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola samt med familjen

  • Öka, och sprida, kunskap om små barns språk- och läsutveckling.
     

För mer information:

 


(Illustrationer: Matilda Ruta)

Bokstarts logotyp.


Publicerad 15 mars 2022.

Uppdaterad 16 mars 2022.

Sök

Språk