Låneregler

Med ett lånekort kan du låna böcker och annan media hos oss. Följande regler gäller när du lånar på Nyköpings Stadsbibliotek.

Som låntagare är du skyldig att informera dig om bibliotekets låneregler och följa dessa. Låneregler och avgiftsnivåer kan ändras.

Lånekortet

Lånekortet är en värdehandling. Förlust av lånekort skall omgående anmälas till biblioteket liksom namn- och adressändring.

Första lånekortet är kostnadsfritt och skrivs ut mot uppvisande av giltig legitimation. Barn under 18 år som saknar legitimation måste ha vårdnadshavares underskrift på en särskild blankett. Förlorat lånekort ersätts med nytt mot en avgift.

Du bör veta att dina personuppgifter registreras och vid behov kan användas för fakturering och adressökning.

Du lånar med ditt lånekort eller ditt personnummer och din PIN-kod. Du ansvarar för att allt som lånas på ditt kort återlämnas i tid och i oskadat skick till biblioteket. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
 

Borttappat lånekort

Om du tappar bort ditt lånekort är det viktigt att du spärrar det omgående. Du är ansvarig för de lån som görs på kortet fram tills dess att det är spärrat. Du kan lätt spärra ditt lånekort med hjälp av ditt lånekortsnummer/personnummer och din PIN-kod under Mina sidor. Du kan också kontakta biblioteket på:

Telefon: 0155-24 86 86

E-post: info.biblioteket@nykoping.se
 

Ansvar

Du är själv ansvarig för att allt som lånas på kortet återlämnas i tid och i oskadat skick till biblioteket. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
 

Lånetid

Normal lånetid är fyra veckor. Kortare lånetid kan tillämpas, liksom längre under sommaren. Var vänlig respektera lånetiden eftersom många vill låna.
 

Omlån

Du kan låna om upp till fem gånger, förutsatt att ingen står på kö. Omlån kan göras på biblioteken, per telefon eller via webbplatsen under Mina sidor med ditt lånekortsnummer/personnummer och din PIN-kod.

Påminnelse

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid, får du en påminnelse 14 dagar efter förfallodatum. Reserverade böcker krävs in dagen efter förfallodatum.

Om du trots det inte lämnat tillbaka dina lån, får du en räkning 28 dagar efter förfallodatum. Fakturaavgift på 50 kronor tillkommer.

Om du varken återlämnar eller betalar räkningen går ärendet vidare till inkasso.

Ersättning av borttappade eller skadade medier sker till återanskaffningspris, dock lägst det schablonbelopp som fastslagits för mediet. Media anses som borttappat 28 dagar efter utgången av lånetiden. Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att göra en särskild värdering när så anses lämpligt.

Exempel på schablonavgifter:

  • Vuxenmedia 250 kr

  • Barnmedia 150 kr

  • Språkkurs 500 kr

  • DVD 600 kr

  • CD-ROM 350 kr

  • Tidskrift 50 kr

  • Pocket 50 kr
     

Övertidsavgifter

Du får en övertidsavgift första dagen efter sista lånedatum. Skuld som du ej betalar vid återlämningstillfället står kvar. Barn under 18 år får ingen övertidsavgift. Medier för barn, undantaget film, genererar inga övertidsavgifter.

Övertidsavgiften är 4 kr per dag och media. Maximal övertidsavgift per utlåningstillfälle är 200 kr. Maximal övertidsavgift per media är 100 kr.

Vid skuld på 50 kr eller mer spärras du från att använda stadsbibliotekets tjänster fram till dess att skulden är betald.
 

Övertidsvarning via e-post eller SMS

Skaffa övertidsvarning via e-post eller SMS, så får du ett meddelande fyra dagar innan det är dags att lämna tillbaka det du lånat. Du är dock själv ansvarig att dina lån återlämnas i tid, även om du av någon anledning inte får någon övertidsvarning och dina lån blir försenade. Kontakta personalen för att registrera och aktivera din e-postadress eller ditt mobilnummer, eller registrera dina kontaktuppgifter direkt på webbplatsen under Mina sidor.
 

Reservationer

Du får meddelande när det du reserverat har inkommit. Avhämtas senast angivet datum.
 

Reservationsmeddelanden via e-post eller SMS

Under Mina uppgifter kan du registrera och aktivera din e-postadress eller ditt mobilnummer. Då får du dina reservationsmeddelanden från biblioteket via e-post eller SMS.

 

 


Senast uppdaterad 11 april 2023.

Sök

Språk