Så hanterar vi personuppgifter

Information om hur Nyköpings Stadsbibliotek behandlar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer.

Den nya lagen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Vi vill att du som besökare och låntagare på biblioteket ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, och därför informerar vi om varför och hur vi hanterar dessa

Allmän information om hur Nyköpings kommun behandlar personuppgifter hittar du på Nyköpings kommuns webbplats.

Uppgifter som sparas

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-post, personnummer, telefonnummer, mobilnummer, lånekortsnummer och låntagar-id. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera dina lån och reservationer samt tillhandahålla övriga tjänster såsom till exempel tillgång till databaser och bokning av datorer.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du registrerade dig som låntagare på Nyköpings stadsbibliotek. Dina adressuppgifter hämtas och uppdateras från SPAR-registret, Adressleverantören i Sverige AB. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
 

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att avtal ska kunna fullgöras med den registrerade.
 

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du är låntagare hos oss. Du raderas automatiskt om du inte använt bibliotekets tjänster på 5 år. Uppgifter om lån av media som består av flera delar, till exempel språkkurser och CD-böcker, sparas i 90 dagar utöver lånetiden. Uppgifter om lån av övriga media sparas endast under lånetiden.
 

Uppgifter som delas

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra systemleverantörer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden.

Adress: Kultur- och Fritidsnämnden, 611 83 Nyköping

Telefon: 0155-24 80 00 (växel)

E-post: reg.kof@nykoping.se
 

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att besöka biblioteket och visa upp en giltig legitimation. Vid frågor kontakta oss på:

Adress: Nyköpings Stadsbibliotek, Hospitalsgatan 4, 611 83 Nyköping

Telefon: 0155-24 86 86

E-post: info.biblioteket@nykoping.se
 

Om du har lämnat recensioner och omdömen via bibliotekets webbplats kommer dessa anonymiseras, men inte tas bort, vid en radering av ditt låntagarkonto.

Du når vårt dataskyddsombud på:

Adress: Dataskyddsombud, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping

Telefon: 0155-24 80 00

E-post: dataskyddsombud@nykoping.se
 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Information in English

 

 


Senast uppdaterad 3 januari 2022.

Sök

Språk