Fjärrlån

Om boken eller artikeln du söker inte ingår i bibliotekets sortiment kan vi pröva att låna den från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån.

Kurslitteratur

  • Du som studerar vid högskola eller universitet, även på distans, ska i första hand vända dig till ditt högskole- eller universitetsbibliotek.

  • Biblioteket fjärrlånar i första hand ovanlig och svårfunnen litteratur. Exempelvis sådan som behövs i samband med en uppsats eller annat eget arbete.

  • Grundkursböcker på gymnasienivå och högskolenivå lånas endast in i undantagsfall. Om undantag görs får man räkna med kortare lånetid.

  • Böcker på grundskolenivå lånas inte in.

 

Det här kan du inte beställa som fjärrlån

  • Böcker, skrifter och annat som redan finns på biblioteket

  • CD-böcker, video/DVD och annan multimedia

  • E-böcker som inte ingår i vårt bestånd

  • Tidningar/tidskrifter (enstaka artiklar går bra)

  • Böcker som står som referensexemplar, ej utlån

 

Läs mer om fjärrlån här.

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk