Fjärrlån

Om boken eller artikeln du söker inte ingår i bibliotekets sortiment kan vi pröva att låna den från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån.

Biblioteket stänger för återflytt den 22 september till den 12 oktober. Läs om hur detta kommer påverka vår service här.
  • OBS! Du kan inte göra några reservationer från den 16 september till den 12 oktober. 
  • Du kan inte skicka in önskemål om fjärrlån (lån från andra bibliotek) från den 9 september till den 12 oktober.

 

Kurslitteratur

Du som studerar vid högskola eller universitet, även på distans, ska i första hand vända dig till ditt högskole- eller universitetsbibliotek. 

  • Biblioteket fjärrlånar i första hand ovanlig och svårfunnen litteratur. Exempelvis sådan som behövs i samband med en uppsats eller annat eget arbete.

  • Grundkursböcker på gymnasienivå och högskolenivå lånas endast in i undantagsfall. Om undantag görs får man räkna med kortare lånetid.

  • Böcker på grundskolenivå lånas inte in.

 

Det här kan du inte beställa som fjärrlån

  • Böcker, skrifter och annat som redan finns på biblioteket

  • CD-böcker, video/DVD och annan multimedia

  • E-böcker som inte ingår i vårt bestånd

  • Tidningar/tidskrifter (enstaka artiklar går bra)

  • Böcker som står som referensexemplar, ej utlån

 

Läs mer om fjärrlån här.

Sök

Språk