Mål och styrdokument

Nyköpings Stadsbiblioteks verksamhet utgår från bibliotekslagen och Nyköpings kommuns övergripande mål. Här kan du läsa de olika styrdokumenten som ligger till grund för biblioteksverksamheten i Nyköpings kommun.

Biblioteksplan

Nyköpings senaste biblioteksplan gäller 2018 - 2022.

Biblioteksplan för Nyköpings kommun (PDF-format)
 

Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun

Kulturpolitisk policy är ett styrdokument, som ska tydliggöra kommunens kulturpolitik. Den kulturpolitiska policyn omfattar all kulturell verksamhet i kommunal regi samt av kulturverksamhet i regi av civilsamhällets föreningar vilka erhåller kommunalt stöd. Den senaste kulturpolitiska policyn gäller fr o m 2020-03-01.

Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun (PDF-format)
 

Bibliotekslagen

I den svenska bibliotekslagen finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Bibliotekslagen 2013:801 gäller fr o m 2014-01-01.

Bibliotekslagen (PDF-format)
 

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest

Manifestet är publicerat i Svenska Unescorådets skriftserie, nr 1/2006.

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (PDF-format)

Search the catalogue

Language

sv-se en-gb