Ninas Skrivpeppkalender

Sugen på att skriva och berätta?

Julklappen! God Jul och Gott Nytt År!

Saknar du ditt bibliotek över jul? Här bjuder vi på digitalt författarsamtal, barnteater och boktips!

Öppettider över jul och nyår

Vi önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

UNG skaparverkstad

An error occurred while processing the template. The string doesn't match the expected date/time/date-time format. The string to parse was: "". The expected format was:...

Språkcafé 2022

Välkommen till Röda korsets språkcafé i samarbete med biblioteket!

Läsutmaning under jullovet

Häng med oss på vår läsutmaning på jullovet!

Föredrag och filmvisning om Culturum och Carl Nyrén

An error occurred while processing the template. The string doesn't match the expected date/time/date-time format. The string to parse was: "". The expected format was:...

Bokdejt och Glögg!

An error occurred while processing the template. The string doesn't match the expected date/time/date-time format. The string to parse was: "". The expected format was:...

Fjärrlån

Om boken eller artikeln du söker inte ingår i bibliotekets sortiment kan vi pröva att låna den från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån.

Results list

455351
Book:Naturen vi ärvde:2021 Book
Author: Ekman, Henrik
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uh
Media class: Book
Resource type: Physical
"Barndomens somrar var soliga, fyllda av bad och naturupplevelser. Jag tittade på fåglar och hade mitt eget lilla zoo i trädgården. Men under ytan hände det saker. Sjöarna grodde igen, havet höll på att övergödas och ute i landskapet tystnade fågelrösterna när gifter spreds på åkrarna. Rachel Carson öppnade världens ögon med sin bok Tyst vår. Och det hon beskrev från USA hände även i Sverige. Miljö och natur blev mitt yrke." Med en stark kärlek till naturen som utgångspunkt har Henrik Ekman bevakat miljöområdet i snart ett halvt sekel. Många miljöproblem har lyckligtvis fått sin lösning, men samtidigt har nya hela tiden dykt upp. Mer komplexa och globala, svårare att lösa. Idag går sjöarna åter att bada i. Luften är frisk att andas. Miljögifternas offer har kommit tillbaka havsörnen, gråsälen, uttern. Försurningen som hotade livet i många sjöar är under kontroll. Men världen över fortsätter jordbruk och skogsbruk att utarma den biologiska mångfalden. Och i slutet av den miljöresa som boken skildrar har klimatet blivit vår tids ödesfråga.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
453919
Book:Vägvalen för hållbar utveckling:2021:Upplaga 1 Book
Author: Jahja, Rosman
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uh
Media class: Book
Edition: Upplaga 1
Resource type: Physical
Vägvalen på hållbarhetsområdet blir allt viktigare när stora delar av samhället måste ställas om radikalt. Samarbete mellan företag, finansiärer, politiker och medborgare krävs för att rätt saker ska hända. Samtidigt sätter klimatfrågan - den mest akuta - fokus på tempot i förändringarna...
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
455347
Book:Under en vit himmel:2021:Första utgåvan Book
Author: Kolbert, Elizabeth
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhb
Media class: Book
Edition: Första utgåvan
Resource type: Physical
Elizabeth Kolbert berättar på en gång inspirerande och skrämmande och i sin mörkt humoristiska stil om de väldiga utmaningar vi står inför för att rädda planeten vi bor på. I Det sjätte utdöendet utforskade hon hur vår förmåga att förstöra har omformat hela naturen. Nu undersöker hon hur den sorts mänskliga ingrepp som hittills förstört vår planet ser ut att vara det som kan rädda den.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
454666
Book:Hållbar utveckling och ekonomi:2021:Andra upplagan Book
Author: Larsson, Markus
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uha
Media class: Book
Edition: Andra upplagan
Resource type: Physical
Att förhindra omfattande klimatförändringar och en ekologisk kollaps samtidigt som miljarder människor ska lyftas ur fattigdom ställer nya krav på ekonomin. Boken presenterar de planetära gränserna, Agenda 2030, miljöekonomi och ekologisk ekonomi...
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
450714
Book:Din Agenda 2030:2021:Första upplagan Book
Author: Sharma, Parul
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Edition: Första upplagan
Resource type: Physical
”Agenda 2030 – det är väl sådant som bara FN-människor sysslar med.” Tvärtom – det är sådant alla kan syssla med! I Din Agenda 2030 - Så bidrar du till en hållbar planet beskriver människorättsjuristen Parul Sharma de globala hållbarhetsmålen på ett lättillgängligt sätt och väcker engagemang och handlingskraft. Hon ger även svar på frågan vad vi alla kan göra för att driva arbetet för en hållbar utveckling framåt. Boken är fylld med råd och tips om hur du som medmänniska, medborgare, företagare, lärare eller privatperson kan agera hållbart i olika sammanhang. I boken finns mer än femtio intervjuer och citat från forskare, aktivister och sakkunniga som i sin vardag aktivt arbetar med ett eller flera av målen. Din Agenda 2030 - Så bidrar du till en hållbar planet vänder sig till dig som vill veta mer och passar även bra som utbildningsunderlag på företag och i organisationer.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
452544
Book:Min värld smälter:2021 Book
Author: Ylvisåker, Line Nagell
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
451052
Book:Inställd apokalyps:2021 Book
Author: Shellenberger, Michael
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhb
Media class: Book
Resource type: Physical
Klimatförändringarna leder inte till vår undergång. Sol- och vindkraft kan inte ersätta fossila energikällor. Skogsbränderna har inte blivit fler. Amazonas är inte världens lungor. Isbjörnarna håller inte på att försvinna ... Den apokalyptiska miljörörelsen har hamnat fel i fråga efter fråga, menar Michael Shellenberger.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
450614
Book:Pandemin som möjlighet:2021:Upplaga 1 Book
Author: Holm, Jens
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Edition: Upplaga 1
Resource type: Physical
I Pandemin som möjlighet – Så blir återstarten hållbar och rättvis ser Jens Holm framåt. Han visar på hur samhället, när det öppnar upp igen, inte behöver slå in på samma gamla kortsiktiga vägar. När pandemin släpper sitt grepp om världen finns istället en chans att byta riktning. En hållbar och bättre värld finns inom räckhåll.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
371182
Book:Upphettning:2020 Book
Author: Lindvall, Daniel
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Resource type: Physical
Vi står inför en existentiell utmaning med förändrade villkor för allt liv på jorden. Samtidigt genomgår den moderna demokratin sin värsta kris sedan andra världskriget. Är hotet mot demokratin och den globala upphettningen två kriser som går ihop till en ödesdiger storm? Eller finns det vägar mot minskade utsläpp och en stabil demokratisk framtid?
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating
447833
Book:Miljörätt:2021:Fjärde upplagan Book
Author: Ebbesson, Jonas
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uh
Media class: Book
Edition: Fjärde upplagan
Resource type: Physical
”Den miljörättsliga utmaningen, i ljuset av målet om hållbar utveckling, består inte bara i att förbjuda alla skadliga verksamheter. Det handlar också om att utforma rättsprinciper och processer som på ett tillfredsställande och långsiktigt sätt skyddar människan och miljön – de socialekologiska systemen – och främjar ett hållbart nyttjande av naturresurser även i de fall verksamheter, anläggningar eller kemiska produkter inte förbjuds. Det finns emellertid flera exempel där den avsedda miljöskyddsnivån inte uppnås, där skyddet för mänsklig hälsa och miljön inte får tillräckligt genomslag i förhållande till andra samhällsintressen och där den rättsliga strukturen är en del av problemet.” Boken är en introduktion till miljörätten, det rättsområde som rör skyddet av den yttre miljön och hälsoskydd samt nyttjandet av naturresurser. Detta innefattar bland annat rättsregler och rättsprocesser om förorening av mark och vatten, förutsättningarna för industriell verksamhet och utvinning av naturresurser, klimatomställning, skydd av känsliga naturmiljöer och biologisk mångfald, kemikaliekontroll och avfallshantering. Boken beskriver miljörättens gränsöverskridande sammanhang och olika miljörättsliga begrepp, metoder, principer och förfaranden. Dessutom uppmärksammas förhållandet mellan miljöskydd och mänskliga rättigheter. I den nya upplagan får klimatjuridiken och skyddet av natur och biologiska mångfald utökat utrymme. Dessutom beaktas lagändringar om bland annat miljöbedömningar, vattenverksamheter, utsläppshandel och avfallskontroll och även ny praxis i svenska domstolar och EU-domstolen.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
447358
Book:Den gröna vändningen:2021 Book
Author: Larsson Heidenblad, David
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uh
Media class: Book
Resource type: Physical
Med Stockholmskonferensen 1972 uppmärksammades på allvar miljöfrågan i världen. Men bara fem år tidigare, 1967, var miljökrisen inte alls en självklarhet. Vad var det som gjorde att människor fick upp ögonen och vem eller vilka satte bollen i rullning? Historikern David Larsson Heidenblad belyser händelserna som på kort tid orsakade ett radikalt skifte.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
447361
Book:Spelet om klimatet:2021:Första upplagan Book
Author: Nilsson, Maths
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uh
Media class: Book
Edition: Första upplagan
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
447037
Book:En strimma av hopp:2021 Book
Author: Laestadius, Staffan
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Resource type: Physical
Nu är hög tid att handla. Vi har i bästafall ett decennium på oss att vända det fossilbränsleeldadesuperskepp som nu är på katastrofkurs och lämna den fossilberoendeutvecklingsbana som sedan 200 år utgör grunden för vårmodernitet. I en serie essärer undersöker Staffan Laestadius vad som är nödvändigt, vad som ännu är möjligt, och hur det postfossilasamhället egentligen kan att se ut.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating
445478
Book:Om tiden och vattnet:2021 Book
Author: Andri Snær Magnason
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Resource type: Physical
Författaren, artisten och aktivisten Andri Snær Magnason är en av Islands mest framträdande kulturikoner. Hans rörande minnestal "Ett brev till framtiden för den förlorade glaciären Ok", blev en internationell nyhet och delades av miljontals människor. I Om tiden och vattnet fördjupar han sig i klimatkrisens konsekvenser. Glaciärerna smälter, havsnivån stiger och försurning kommer att ge haven en kraftigt förhöjd pH-nivå. Förändringar som påverkar allt liv på jorden. Han berättar om en tid när hans farföräldrar gifte sig då glaciärerna ansågs lika eviga som bergen under dem, men hur de nu försvinner framför våra ögon. Han målar upp en bild av vår historia, nutid och framtid som det är omöjligt att värja sig mot. Om tiden och vattnet tar läsaren med på en magnifik resa. En hoppfull berättelse som rymmer personliga anekdoter, mytologi och klimatforskning. Resultatet är en fascinerande blandning av reseskildring, historia, vetenskap och filosofi. Den är framförallt en påminnelse om att varken det förflutna eller framtiden är särskilt långt bort.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
445429
Book:Stormens utveckling:2020 Book
Author: Malm, Andreas
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
443915
Book:Så undviker vi klimatkatastrofen:2021 Book
Author: Gates, Bill
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Resource type: Physical
I denna angelägna bok beskriver Bill Gates en omfattande plan för hur världen kan uppnå nollutsläpp av växthusgaser i tid för att undvika en klimatkatastrof.Bill Gates har ägnat ett decennium åt att undersöka orsakerna till och effekterna av klimatförändringarna. Med hjälp av experter inom fysik, kemi, biologi, teknik, statsvetenskap och ekonomi har han fokuserat på vad som måste göras för att stoppa planetens kanande bana mot en miljökatastrof. I den här boken förklarar han inte bara varför vi måste arbeta mot nollutsläpp av växthusgaser, han berättar också vad vi behöver göra för att nå målet.Han ger oss en tydlig bild av utmaningarna. Med sin förståelse för innovation och vad som krävs för att sätta nya idéer i verket redogör han för områden där teknik redan hjälper till att minska utsläppen. Han beskriver hur den tekniken kan bli mer effektiv, men också var banbrytande teknik behövs och vilka som står bakom de här betydelsefulla innovationerna. Slutligen lägger han fram en konkret plan för att uppnå målet om nollutsläpp, och föreslår inte bara en politik för världens regeringar att anta, men också vad vi själva kan göra för att hålla vår regering, våra arbetsgivare och oss själva ansvariga för att lösa det här.Bill Gates förtydligar att det inte kommer att vara enkelt att uppnå nollutsläpp, men om vi följer hans plan i det här boken, så skulle det vara möjligt.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
444148
Book:Fossilfritt Sverige:2020 Book
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Uh
Media class: Book
Resource type: Physical
Den globala klimatrörelsen och de senaste årens extrema värmeböljor och skogsbränder har bidragit till att sätta klimatfrågan i debattens centrum. Antologin Fossilfritt Sverige bidrar med konkreta lösningar och nya visioner. Samtidigt utmanas dominerande föreställningar om allt från offentliga aktörers förmåga att styra teknikutvecklingen till förutsättningarna för en grön industripolitik.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
374200
Book:Mörkermanifestet:2020 Book
Author: Eklöf, Johan
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Uh
Media class: Book
Resource type: Physical
Ljus och mörker har styrt livet i miljarder år, med en uråldrig och taktfast rytm – ända tills glödlampan uppfanns. I dag dominerar gatlyktor och fasadbelysningar natten och på bebyggda platser blir det sällan helt mörkt. Att se stjärnhimlen en molnfri natt är en sällsynt upplevelse. Ljusföroreningar har seglat upp som ett av våra verkligt stora miljöproblem, om än obekant för de flesta. Flyttfåglarnas navigering störs, sköldpaddorna går vilse på väg till strandkanten och insekternas pollinering uteblir. Mörkermanifestet är en bok om vårt behov av det naturliga mörkret och vikten av att låta den uråldriga rytmen ha sin gång – såväl för den biologiska mångfaldens skull som för människans väl och ve.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
372987
Book:Klimatförändringar:2020:Upplaga 1 Book
Author: Dömstedt, Tomas
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Edition: Upplaga 1
Resource type: Physical
Värmerekord, smältande polarisar och extremväder. Klimatfrågan lyfts dagligen upp i nyheterna och skapar oro för framtiden hos många. Men vilka är egentligen orsakerna bakom förändringarna i klimatet och vilka konsekvenser får de för jorden? Vilka drabbas värst? Och vilka bär ansvaret? Är det världens mäktiga ledare – eller är det du och jag?
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
372910
Book:En annan framtid:2020 Book
Author: Carlson, Magnus
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Resource type: Physical
I ”En annan framtid” får läsaren följa med på Weeping Willows-sångaren Magnus Carlsons personliga och inspirerande hållbarhetsresa mot ett klimatsmartare liv. Alla behöver lägga om sitt sätt att leva, men hur? Magnus har ställt om och visar att det inte är så svårt. Att börja i det lilla och därifrån ta det steg för steg gör att alla förändringar känns naturliga - och dessutom är det rätt kul! Läs mer om hur man kommer igång och ställer om hemma och på jobbet, om klimatpsykologi, att resa och äta mer klimatsmart, hållbarhet och ekonomi - och vad experterna tänker om hur man bäst förbereder sig inför framtiden. Här finns inga pekpinnar eller skuldbeläggande, däremot många konkreta tips och klimatförebilder att inspireras av! Medförfattare är journalisten och författaren Johanna Stål.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Results list

456701
448323
440104
363746
425891
369674
450077
454207
425204
372987
367381
451934
444148
442537
442707

Results list

235020
Book:Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt:2014 Book
Author: Holmgren, Pär
Year: 2014
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Pärspektiv
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
197448
Book:Den brännande frågan:2014 Book
Author: Berners-Lee, Mike
Year: 2014
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Karneval
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
193213
Book:Vår tid är nu:2014 Book
Author: Axelsson, Svante
Year: 2014
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Ordfront
Resource type: Physical
Författaren är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Han menar att det största hotet mot klimatet är den pessimism och uppgivenhet som sprider sig. I boken argumenterar han för att det faktiskt går att bromsa den globala uppvärmningen och ger en bild av hur övergången till ett hållbart samhälle kan se ut.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
195876
Book:Jorden är gammal, bonden är ung:2014:Ny, omarb. uppl. Book
Author: Wilsson, Lars
Year: 2014
Language: Swedish
Shelf mark: Qd
Media class: Book
Edition: Ny, omarb. uppl.
Publisher: Pagina
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
194297
Book:Klimatförändringar:2014:3. uppl. Book
Author: Bogren, Jörgen
Year: 2014
Language: Swedish
Shelf mark: Uba
Media class: Book
Edition: 3. uppl.
Publisher: Studentlitteratur
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
191910
Book:Klimatet och välfärden:2013:1. uppl. Book
Author: Laestadius, Staffan
Year: 2013
Language: Swedish
Shelf mark: P.08
Media class: Book
Edition: 1. uppl.
Publisher: Boréa
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
139212
Book:Ur askan:2012:1. utg. Book
Author: Esmailian, Shora
Year: 2012
Language: Swedish
Shelf mark: Ohd
Media class: Book
Edition: 1. utg.
Publisher: NoK
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
113926
Book:Slutet på världen så som vi känner den:2010 Book
Author: Leggewie, Claus
Year: 2010
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Daidalos
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
8182
Book:Slutkört:2011 Book
Author: Henriksson, Lars
Year: 2011
Language: Swedish
Shelf mark: P
Media class: Book
Publisher: Ordfront
Resource type: Physical
Författaren är bilarbetare på Volvo personvagnars monteringsfabrik i Torslanda. Han menar att det är nödvändigt att ställa om transportsystemet för att möta klimathoten. Lösningen ligger hos bilindustrin själv genom att den tar täten i en omställning av samhällets energi- och transportsystem.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
76136
Book:Töväder:2011 Book
Author: Archer, David
Year: 2011
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Daidalos
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
133347
Book:Nya tider - nya fordon:2010:1. uppl. Book
Author: Hellgren, Jonas
Year: 2010
Language: Swedish
Shelf mark: Prab
Media class: Book
Edition: 1. uppl.
Publisher: Studentlitteratur
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
132150
Book:Sverige i nytt klimat:2010 Book
Year: 2010
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Formas
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
80055
Book:Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen:2010 Book
Author: Lindberg, Staffan
Year: 2010
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: Cordia
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
109755
Book:Vårt val:2009 Book
Author: Gore, Albert
Year: 2009
Language: Swedish
Shelf mark: Uhd
Media class: Book
Publisher: ICA
Resource type: Physical
Författaren besvarar här en del av de frågor som hans tidigare bok "En obekväm sanning" väckte. Sina slutsatser har han dragit från internationella toppmöten med vetenskapsmän och ingenjörer om möjliga lösningar på klimatkrisen samt oberoende forskning.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Results list

457101
Book:Hållbar odling i Skillnadens trädgård:2021:Första utgåvan Book
Author: Bäckmo, Sara
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Qe
Media class: Book
Edition: Första utgåvan
Resource type: Physical
Sveriges främsta trädgårdsprofil Sara Bäckmo lotsar läsaren till en odlingsstrategi som både fungerar i praktisk handling såväl som i ett större omvärldsperspektiv med miljö och människa i fokus.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
267014
Book:Skillnadens Trädgård:2016:1. utg Book
Author: Bäckmo, Sara
Year: 2016
Language: Swedish
Shelf mark: Qe
Media class: Book
Edition: 1. utg
Publisher: Roos & Tegner
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
347027
Book:Vinterodling:2018:Första utgåvan Book
Author: Bäckmo, Sara
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: Qe
Media class: Book
Edition: Första utgåvan
Publisher: Roos & Tegnér
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
250832
Book:Smakfullt!:2015 Book
Author: Eliasson, Karin
Year: 2015
Language: Swedish
Shelf mark: Qe
Media class: Book
Publisher: Norstedt
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
360510
Book:Den vilda trädgården:2020:Första upplagan Book
Author: Goulson, Dave
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Qe
Media class: Book
Edition: Första upplagan
Resource type: Physical
Den vilda trädgården handlar om djurlivet alldeles framför oss i trädgården och parkerna. Dave Goulsons bok är den perfekta läsningen för alla som äger eller önskar sig en trädgård, och som bryr sig om vår planet och varje litet liv som lever på den! Hans inspirerande budskap är att vi kan bidra till en bättre värld och skapa ett rikare liv med en lagom tuktad täppa.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
447158
Book:Odla örter, blommor & blad:2021 Book
Author: Larsson Stormgaard, Agnes
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Qe
Media class: Book
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
More editions/formats:
300128
Book:Spenat i stan:2018 Book
Author: Rökaeus, Anna
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: Qe
Media class: Book
Publisher: Norstedts
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Search

Language