Krisberedskap

Krisberedskap

Hur beredd är du om något skulle hända?

Results list

363357
Book:Från storm till terror:2020:Upplaga 1 Book
Author: Enander, Ann
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Odg
Media class: Book
Edition: Upplaga 1
Resource type: Physical
När samhället drabbas av en kris ställs människor inför olika problem och utmaningar. Vid naturkatastrofer kan det handla om skräckfyllda upplevelser och förstörelse av den kända miljön. Andra krissituationer är diffusa och skapar osäkerhet, såsom toxiska utsläpp eller spridning av svår smitta. Våldshandlingar har direkta effekter i form av skador och förstörelse, men kan även hota vår känsla av trygghet och tilltro till samhället. Från storm till terror ger en överblick över individuella och kollektiva reaktioner i samband med svåra händelser samt en inblick i de särskilda utmaningar som olika typer av samhällskriser kan innebära. Bokens frågor berör alla som har en roll i samhällets krishantering, såväl studenter som yrkesverksamma, men även den som är allmänt intresserad av krisberedskap och människans förmåga att hantera svåra påfrestningar.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
363153
Book:Prepping:2020 Book
Author: Selin, Torbjörn
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Rb
Media class: Book
Resource type: Physical
I den här boken får du lära dig hur du överlever och klarar en nödsituation, till exempel om du gått vilse, tvingas övernatta utomhus, överraskas av dåligt väder på fjällturen eller om vattnet eller maten tar slut. Men du får också veta hur du nödsignalerar, gör upp eld och utrymmer. Den som förberett sig mentalt och praktiskt - genom att öva, skaffa kunskap och tänka igenom olika situationer - har bäst chanser att klara en kris eller katastrof. I boken finns även ett omfattade sjukvårdskapitel, vad som är viktigast att tänka på om du är först på en olycksplats eller om någon skadas under ett äventyr. Boken är skriven av Torbjörn Selin, expert på överlevnad, och journalisten Anna-Maria Stawreberg, författare till tidigare utgivna Prepping. Torbjörn Selin är före detta yrkesmilitär och utbildad överlevnadsinstruktör inom såväl Försvarsmakten som Svenska överlevnadssällskapet. Han har genom åren hållit ett oräkneligt antal överlevnadskurser.
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
348808
Book:Överlevnadshandboken:2019:[Reviderad svensk upplaga] Book
Author: Wiseman, John
Year: 2019
Language: Swedish
Shelf mark: Rb
Media class: Book
Edition: [Reviderad svensk upplaga]
Publisher: Bonnier fakta
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
444258
eBook:Att samverka i kris:2020 eBook
Author: Bondesson, Sara
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: O/DR
Media class: eBook
Resource type: Electronic material
I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar inlevelsefullt mellanmänskligt samspel i krislägen. Berättelserna följs av analyser och teoretiskt förankrade resonemang där författarna kartlägger och belyser problematik och trångmål som uppstår under kritiska omständigheter. Stoffet i skildringarna är empiriskt material från verkliga situationer som terrordåd och skogsbränder, och författarna har lagt sig vinn om att på ett pedagogiskt sätt visa på de utmaningar som kan uppstå i krissituationer. De analyserar händelseförloppen med hjälp av forskningsrön och beskriver också det svenska förvaltningssystemets betydelse för respektive krissituation. På så vis får läsaren även med sig kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet. Boken lämpar sig för studenter, yrkesverksamma och andra med intresse för krishantering, krisberedskap och samverkan. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
260307
Book:Efterklok på förhand:2015 Book
Author: Burman, Malin
Year: 2015
Language: Swedish
Shelf mark: Qba
Media class: Book
Publisher: Kriskonsulterna
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
298110
Book:Prepping:2017 Book
Author: Stawreberg, Anna-Maria
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: Rb
Media class: Book
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
156164
Book:Friluftsboken:2003 Book
Author: Fält, Lars
Year: 2003
Language: Swedish
Shelf mark: Rb
Media class: Book
Publisher: W&W
Resource type: Physical
Boken vill ge den baskunskap som krävs för att kunna vistas i naturen på ett säkert sätt. Om hur man färdas, vad man har på sig, hur man sköter behov som mat, sömn, hygien, sårvård, orienterar sig m.m. Författaren har varit chef för Försvarets överlevnadsskola.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
173223
Book:I värsta fall:2001 Book
Author: Piven, Joshua
Year: 2001
Language: Swedish
Shelf mark: Rb
Media class: Book
Publisher: Richter
Resource type: Physical
Boken presenterar enkla steg för steg-instruktioner för hur man tar sig ur fyrtio livshotande situationer. Ex.: hur man landar ett jetplan, hur man tar sig upp ur kvicksand eller ut ur en bil som har hamnat under vattnet.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
372978
Book:Preppa mat:2020 Book
Author: Kämpargård, Niklas
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Qca
Media class: Book
Resource type: Physical
Vi har alla blivit väl medvetna om att vid en samhällsstörning kan tillgången på mat bli begränsad. Pandemins inledningsskede och rusningen till butikerna är fortfarande i färskt minne men även stormar och längre elavbrott kommer att drabba oss då och då. Hur tänker vi rätt när vi fyller förråden? Den här boken innehåller oumbärliga listor, näringsberäkningar, råd och recept. 
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
304990
Book:Krishandboken:2018 Book
Author: Kämpargård, Niklas
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: Rb
Media class: Book
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
444105
eBook:Rättsregler i kris:2020 eBook
Author: Hirschfeldt, Johan
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: O/DR
Media class: eBook
Resource type: Electronic material
Under fredliga och lugna förhållanden kan den demokratiska rättsstaten tas för given. Men det finns svagheter som kan hämma statens möjligheter att skydda medborgare och vitala samhällsfunktioner. Hur ska staten klara sina uppgifter under allvarliga kriser?   Denna skrift diskuterar hur Sverige kan förbereda sig inför kommande kriser genom rättslig reglering. Här uppmärksammas problem i dagens krisberedskap och skisseras ett antal tänkbara lösningar. Detta inlägg är ett bidrag till den pågående debatten om hur Sverige kan stärka skyddet av den demokratiska rättsstaten. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Search

Language