Vanliga frågor om bibliotekets flytt till tillfälliga lokaler

Nu är det vanliga lånetider. I sommar blir det som vanligt längre sommarlån.

Böcker och annan media som finns på Bokbussen och i Stigtoma bibliotek kan reserveras och hämtas på Bokbussen och Stigtomta bibliotek, och lånas som vanligt.

Ja, du kan återlämna i vårt bokinkast även under stängningen och när vi är i de tillfälliga lokalerna.

Golvbyte i huset har pågått ända sedan slutet av 2020, men då på andra våningar där vi bland annat har kontor och magasin. Nu är det dags för själva biblioteket och då måste vi vara i tillfälliga lokaler.

Sök

Språk