Minoritetsspråk i Sverige

Minoritetsspråk i Sverige

Nyköpings Stadsbibliotek uppmärksammar de nationella minoritetsspråken i Sverige.

Språklagen skyddar det svenska språket, mångfalden av språk i Sverige och var och ens tillgång till sitt språk. Svenska är huvudspråket i Sverige, men det finns också fem nationella minoritetsspråk som skyddas av lagen: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Flaggor för de fem nationella minoritetsspråken i Sverige

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska främjas och att de nationella minoriteternas kultur ska skyddas och bevaras. De fem nationella minoriteterna ska också kunna påverka till exempel politiska och ekonomiska frågor som berör dem.

Det offentliga Sverige, där folkbiblioteken är en del, har med andra ord ett ansvar för att de nationella minoriteterna ska ha tillgång till sina språk, och det gäller inte minst barnen.

På Nyköpings Stadsbibliotek har vi böcker på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, både för barn och vuxna. Men det är stora skillnader i antalet titlar mellan språken.  Vi har närmare 1 000 titlar på finska, medan det rör sig om ett tiotal på jiddisch.

Kontakta biblioteket om du vill låna och läsa böcker på ditt språk. Bokutgivningen på flera av minoritetsspråken är begränsad, men vi hjälper dig så långt det är möjligt.

Mer om de nationella minoriteterna hittar du på webbplatsen minoritet.se.

 

Publicerad 9 september 2020.

Sök

Språk