Brandkärrs bibliotek

Brandkärrs bibliotek

  • - Skaffa lånekort
  • - Få tips och vägledning
  • - Låna och återlämna
  • - Hämta det du reserverat
  • - Använda dator, skriva ut och kopiera
  • - Använda studieplatserna
  • - Hyra ett rum för t ex möten eller studiecirklar
  • - Ta en fika i caféet

Se alla aktiviteter i Mötesplats Brandkärr (Nyköpingsguiden)

Välkommen!

Kontaktinformation

Sök

Språk